ICD-10 Tanılarına Göre Fizik Tedavi Grupları

A Grubu Tanıları

ICD-10 Tanılarına Göre Fizik Tedavi Grupları ( A )

B Grubu Tanıları

ICD-10 Tanılarına Göre Fizik Tedavi Grupları ( B )

C ve D Grubu Tanıları

ICD-10 Tanılarına Göre Fizik Tedavi Grupları ( C ve D)

Foto Galeri

Sağlık Konularımız

Spina Bifida ve Fizik Tedavi

Tags : 

Spina bifida, nöral tübün gelişimde konjenital defekt sonrası ortaya çıkan bir hastalık. Embriyojenik yaşamda omuriliğin yapısının oluşumunda hata sonucunda omuriliğin kapanmaması nedeniyle olur. Spina bifida; açık spina bifida (aperta) ve kapalı spina bifida (cystica) olarak 2 ana gruba ayrılabilir. Meningosel ve spina bifida occulta, spina bifida cystica adlı grup içinde değerlendirilirken; myelomeningosel (myelodisplazi) ise spina

Görüntüle

Hidrosefali ve Fizik Tedavi

Hidrosefali, “beyinde su toplanması” olarak da bilinen, beyin ventriküllerinde ve boşluklarında normalin üzerinde BOS (Beyin Omurilik Sıvısı, Serebrospinal Sıvı) birikmesi durumudur. Bu durum kafatasının içindeki kafa boşluğunda basıncın artmasına ve kafanın artan ölçüde büyümesine, kasılmalara ve zihinsel engelli olma sonuçlarına yol açabilir. Bu terim hidro (su) ve sefali (kafa) terimlerinden türemiştir. Belirtiler ve Semptomlar Ana

Görüntüle

Spor Yaralanmalarında Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Tags : 

İnsanlar gerek profesyonel olarak, gerekse amatör olarak günlük hayatlarında sporla daha iç içe yaşar hale gelmişlerdir. Geçmişten günümüze değin spora ilginin artışı yanısıra, spor tipleri de artmakta, yeni yeni spor aktiviteleri eklenmektedir. Spor, insan vücudunu sağlıklı tutmanın yanında, hastalıklardan korunmada da yardımcı olmaktadır. Günümüzde sosyal barış ve toplumların birbiriyle kaynaşmasını sağlayan spor, artık spor hekimliği

Görüntüle

OSTEOPOROZ (KEMİK ERİMESİ) NEDİR ?

Tags : 

Tanım: Daha önceleri ileri yaştaki kadınların sağlık sorunu olarak değerlendirilen osteoporoz, bugün artık erkeklerin de aynı oranda etkilendiğinin ortaya konulmasıyla kadın-erkek ileri yaş nüfusu etkileyen, kemik dokunun en yaygın metabolik hastalığı olarak bilinmektedir . Birim hacme düşen kemik kütlesinde azalma olarak tanımlamaktadır. Kemik doku kalsiyum kaybederek, delikli, zayıf ve kolay kırılabilen bir doku haline gelir.

Görüntüle

HER BEL AĞRISI BEL FITIĞI MIDIR?

Tags : 

Bel bölgesinin patolojileri, 45 yaş ve üstü popülasyonda aktif yaşamı kısıtlayan kronik rahatsızlıkların başında gelir. Tüm nüfusun % 65-80’i yaşamlarının herhangi bir döneminde bel ağrısı yakınması yaşarlar. Deneyimli ve bu konuda eğitimli bir hekim, hastanın spesifik yakınmalarından yola çıkarak patolojiyi tanımlayabilir. Bel ağrısı yakınması sıklıkla bel fıtığını çağrıştırmakta, bu önyargı nedeniyle zaman zaman bel ağrılarının

Görüntüle

Avasküler Nekroz (AVN) ve Fizik Tedavi

Tags : 

AVASKÜLER NEKROZ NEDİR? Avasküler Nekroz (AVN) Femur adı verilen üst bacak kemiğinin baş kısmında meydana gelen bir rahatsızlıktır. Femur başını besleyen kılcal damarların kan dolaşımının bozukluğu ile meydana gelen bu hastalık, çeşitli risk faktörleri ile ilişkilendirilmiştir. Çoğunlukla 20-40 yaş aralığında meydana gelen bu rahatsızlık, bireyin yaşımını olumsuz etkilemekte olup, hastalığın ileri evrelerde femur başının çökmesi

Görüntüle

KADINLARIN BÜYÜK SORUNU; YUMUŞAK DOKU ROMATİZMASI

Tags : 

Yumuşak doku veya eklem dışı romatizmal hastalıklar günlük pratikte çok fazla sayıda karşılaşılan bir sağlık sorunudur. Romatizmal hastalıkların yaklaşık olarak % 60 kadarını yumuşak doku romatizmaları oluşturmaktadır. Yumuşak doku romatizmaları tutulan yumuşak dokunun türüne veya ağrının lokalizasyonuna göre iki bölümde sınıflandırılabilir. 1-Bölgesel ağrı şeklinde izlenenler: Tendon hastalıkları Tendon-kemik yapışma yeri patolojileri Yastıkçık ( bursa )

Görüntüle

Alt Motor Nöron ve Fizik Tedavi

Tags : 

Alt Motor Nöron   Alt motor nöron (AMN), beyinsapı ve omuriliği kas liflerine bağlayan, üst motor nöronlardaki sinir uyartılarını kaslara ileten bir tür motor nörondur. Bir AMN’nin akson uçları bir motorda (kas) biter. Sınıflandırma Alt motor nöronlar donattıkları kas liflerini göre sınıflandırılırlar: Alfa motor nöronlar (α-MN’ler), çizgili kasın ekstrafusal kas liflerini sinirle donatır ve doğrudan

Görüntüle

Üst Motor Nöron ve Fizik Tedavi

Tags : 

Üst motor nöronlar (ÜMN), serebral korteks veya beyinsapının motor bölgesinde meydana gelen bir tür motor nörondur ve motor bilgisini son ortak ağa taşır. Bunlar hedef kası doğrudan uyarmakla sorumlu değildir. Ana motor nöronlar istemli hareket sağlar, primer motor korteksin katman V içinde uzanır ve Betz hücreleri olarak adlandırılır. Bu sinir hücrelerinin hücre gövdeleri, beyindeki en

Görüntüle

Parkinson Hastalığı ve Fizik Tedavi

Tags : 

Parkinson hastalığı, beynin alt kısımlarındaki gri cevher çekirdeklerinin bozukluğuna bağlı bir sinir sistemi hastalığı. Genellikle orta yaş hastalığıdır. Adını hastalığı ilk defa 1817’de titremeli felç olarak tarifleyen James Parkinson’dan almıştır. Binde bir sıklıkla görülen, müzmin, ilerleyici, tedavisiz iyileşmeyen bir hastalıktır. Temel bozukluk, koordine hareketleri düzenleyen beyin bölümlerindendir. Bu bozukluğa yol açan sebep tam bilinmiyorsa idyopatik

Görüntüle

Ağrı

Tags : 

İnsanları doktora götüren en sık yakınma ağrıdır. Ağrının, insanın varoluşu ile birlikte olduğuna inanılmaktadır. İlk çağlarda insanlar ağrı duygusunu, kötü ruhların oluşturduğu ve insane vücuduna kulak ve burundan verilen bir ceza olduğunu düşünüyorlardı. Eski Yunan’da bütün duyuları algılama merkezinin kalp olduğu, ağrının da toprak, ateş, hava ve su olarak bilinen dört elementin hareketi sonucu oluştuğu

Görüntüle

MS Multipl skleroz ve Fizik Tedavi

Tags : 

Multiple skleroz, beyni ve omuriliği tutan özbağışıklık hastalığıdır. Kısaca MS olarak anılır. Nörotravmanın ardından genç erişkinlerde en sık görülen nörolojik bozukluktur. Sadece ABD’de yaklaşık 350.000-400.000 doktorlarca tanı konmuş kişi vardır. Hastalığın nedeni daha tam olarak anlaşılmamış olmakla birlikte, genetik ve çevresel etkenlerin birleşimiyle ortaya çıktığına inanılmaktadır. Çeşitli tipleri olsa da tümü merkezi sinir sisteminin (MSS)

Görüntüle

Felç, paralizi, pleji ve fizik tedavi

Tags : 

Felç, paralizi veya pleji, sinirlerin ya da kasların bozukluğundan ileri gelen hareketsizlik ya da hareket azalması. Felcin aşırı durumunda hasta, vücudunun bir yarısını ya da tamamını oynatamadığı gibi, tam bir bilinçsizlik de gösterir; yanı sıra duyu eksikliği de vardır. Ağır olgularda hasta en çok kırksekiz saat yaşar. Bir süre bilinçsiz ve hareketsiz kaldıktan sonra yavaş

Görüntüle

Serebral Palsi (SP) ve Fizik Tedavi

Tags : 

Serebral palsi (SP), diğer adıyla beyin felci, doğum öncesinde, sırasında veya sonrasında merkezi sinir sisteminin hareket işlev alanlarının hasar görmesinden dolayı oluşan tablodur. Beynin oksijensiz kalması sonucu olabileceği düşünülmektedir. Hastalık değildir.[kaynak belirtilmeli] Tedavisi yoktur; ancak etkisinin en aza indirilmesi söz konusudur bu da fizyoterapi, ergoterapi (iş ve uğraşı terapisi), cerrahi müdahaleler ve medikal cihazlama ile

Görüntüle

İnme ve Fizik Tedavi

Tags : 

İnme, veya iskemik beyin-damar hastalığı, merkezi sinir sistemine giden damarların hastalıkları sonucu gelişen tıkanıklıklar ya da damar dışına kanamaların yol açtığı ani ya da iktal, fokal veya global nörolojik belirti gelişimi olarak tanımlanabilir. Belirtiler 24 saati geçmeden tamamen düzelirse geçici iskemik atak, 24 saati geçip 3 hafta içinde düzelme gösterirse geri dönücü iskemik nörolojik defisit

Görüntüle

Parezi ve Fizik Tedavi

Tags : 

Parezi, belirli bir kas grubunda istemli gerçekleştirilen hareketin azalması sonucu gerçekleşen hafif felç ya da hareket etkinliğinin bütünüyle kaybolması. Oftalmopareziye benzerlik gösterir.

Görüntüle

Hemiparezi ve Fizik Tedavi

Tags : 

Hemiparezi vücudun bir yarısındaki kaslarda kuvvetsizlik anlamına gelen patolojik durum. İstemli hareketler tümüyle kaybolmuştur. Parezi, vücudun aynı yarısında kalan kol, bacak ve gövdede kasın kasılma özelliğinin tamamen kaybolduğu hemipleji (pleji=paralizi) kadar ağır değildir. Başka bir deyişle pleji kadar ağır olmayan kuvvet kayıplarına parezi denir. Hemipareziye, genellikle kortikospinal traktus lezyonları neden olur. İki ayağı birden tutarsa

Görüntüle

Hemipleji ve Fizik Tedavi

Tags : 

Hemipleji hastanın vücudunun bir tarafındaki kaslarda paralizi tablosu olma halidir. Vücudun aynı yarısında kalan kol, bacak ve gövdede kasın kasılma özelliğinin tamamen kaybolduğu hemipleji, hemipareziden çok daha ciddi bir tablodur. Hemiparezide kaslarda zayıflık, kuvvetsizlik vardır, ancak paralizi yoktur. Hemipleji, konjenital yahut akkiz nedenlerle meydana gelebilir.  

Görüntüle

Diğer sağlık sorunlarınız için resmi web sitemizi ziyaret ediniz.